Cabin on wheels grund ide är att våra hus ska vara mobila och lätta att köra och transportera på väg.
Vi började bygga våra hus just när Pandemin började i Sverige och det hindrade våra planer lite, men vi tog ett beslut att bygga och satsa på våra hus trots pandemin och det var ett lyckat beslut.
 Vi har i lugn och ro fått konstruera och utveckla våra ideer på våra hus, det har resulterat i mycket välkonstruerade hus.
Vi som driver Cabinonwheels är Leif Markhagen och Nicola Screech. Vi har 2 olika företag som gått samman för att producera och tillverka mobila hus. Våra material i husen är miljövänliga. Vi tillverkar våra stommar för hand av lokalproducerat kvalitets virke.